Muzyka, poezja, pieśń w hołdzie ofiarom II Wojny Światowej